PKE Interier
designové jídelní a barové židle, zahradní nábytek, stoly, barové stoly, křesla, pohovky, doplňky pro domácnosti, restaurace...

akustické panely a paravány technologie Snowsound

akustické panely a paravány technologie Snowsound

Akustické panely a paravány - Technologie Snowsound

Technologie Snowsound se zakládá na používání akustických panelů složených z materiálu s proměnlivou hustotou. Funkce této technologie spočívá v dosáhnutí selektivního ztlumení v různých frekvencích. Další funkcí je optimalizace akustického prostředí nehledě na zřetelnou tenkost panelů.

14.5.2015 
Technologie Snowsound se zakládá na používání panelů složených z materiálu s proměnlivou hustotou. Funkce této technologie spočívá v dosáhnutí selektivního ztlumení v různých frekvencích. Další funkcí je optimalizace akustického prostředí nehledě na zřetelnou tenkost akustických panelů. Absence rámů a švů zdůrazňuje neobvyklou charakteristiku materiálu při výrobě akustických panelů a paravánů. Panely a paravány jsou extrémně lehké, decentní a přizpůsobivé k jakémukoli prostředí.

Akustický komfort Technologie Snowsound dosahuje akustických korekcí, jak v nových prostorech, tak ve stávajících snadno a rychle. Pro potřebu žít a pracovat v tichém prostoru, a také snižovat nepříjemné akustické ozvěny se konečně našel inovativní produkt ideální pro řešení různých problémů.


Projekt Snowsound obsahuje zvukové panely vyrobené z jediného materiálu, a to z polyesteru. Tyto panely mají navíc excelentní absorbující vlastnosti, jsou zcela recyklovatelné a neobsahují žádné jiné materiály. Akustické panely a paravány jsou světlé, pestré, dostatečně připraveny zaměřit se na okolní prostor a můžou být plně vloženy do moderního kontextu.

A) Povrch panelu je vytvořený polyesterem firmy Trevira CS spojený pevnou látkou k vnitřní vycpávce s kterou se jednotně formuje bez přerušení. Tato vlastnost vytváří možnost získání povrchu, který vizuálně vypadá měkce, ve skutečnosti je ale velmi odolný a jen velmi těžce se roztrhne či proděraví.
B) Vysoká hustota polyesteru.
C) Střední hustota polyesteru.
D) Nízká hustota polyesteru.
E) Neohebná hrana.


Snížení decibelů Technologie Snowsound byla testována v částečně zvukově izolované laboratoři na University of Ferrara k měření pohltivosti zvuku dle normy ISO 10053 standardu. Měření byla provedena s různými konfiguracemi a technologie Snowsound prokázala výraznou schopnost ztlumení zvuků. Výkon byl zaznamenán na různých frekvencích. Výsledky testů představují další důležitý projektový nástroj dostupný pro profesionály.

Akustický výkon

Panely byly testovány v místnosti s ozvěnou podle norem UNI EN ISO 354 a vedly k získání „Třídy A v pohlcení zvuku“ podle norem UNI EN ISO 11654.

Kvalita zvuku

Graf a obrázek ukazují jak panely Flap, používající technologii Snowsound, působí na akustiku v místnosti:

1) Nehledě na snížení tloušťky jsou poměrně dobré v pohlcování nízkých frekvencí (pod 500Hz), charakterizuje je hluboký zvuk, který se obvykle obtížněji tlumí.
2) Pohlcují velmi dobře střední škálu frekvencí (500 - 2000Hz), jsou typické pro lidský zvuk a nacházejí se obvykle na pracovištích.
3) Mají tendenci se odrážet a postupně pohlcují vysoké frekvence (nad 2000Hz). Povaha těchto panelů spočívá v pohlcování zvuků z větších oblastí, jako jsou zdi, bytová zařízení nebo také při výskytu většího počtu lidí.

Výsledkem je tedy získání obsáhlého, přírodně rovnovážného zvuku v prostředí.

Přátelské k životnímu prostředí

Při projektování panelů byla stanoveným i dosaženým cílem úplná recyklovatelnost produktu ke konci své životnosti ve způsobu jednoduchém či rychlém. Pro tento případ byly panely vytvořeny zcela jen z polyesteru. Proto také je polyester jediným 100%ně recyklovatelným materiálem bez potřeby mít oddělenou vnější látku ze zvuku-pohlcujícího vnitřního materiálu. Rovněž, všechny komponenty jsou vyrobeny z jednoduchého, plastického či kovového materiálu a snadno se dají rozebrat. Povolená recyklace u každého produktu probíhá na 100%. Použití vysoce kvalitního materiálu a jeho neméně kvalitního zpracování vytváří navíc možnost zvýšení jeho životnosti. Výsledkem je snížená spotřeba materiálu a energie. Interní zvuk-pohlcující materiál produkoval až 30% recyklovatelného materiálu. Panely neobsahují plst ani žádné jiné organické materiály, které jsou těžko recyklovatelné. Panely neobsahují formaldehyd, testováno dle UNI EN 717-2..

Označení CE

Panely technologie Snowsound, když visí ze stropu, nesou označení CE v souladu s harmonizovanou technickou specifikací EN 13964 pro využití jako podhledu, aby se umožnil její prodej v Evropském společenství v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011. Testování a technický proces, který vedl k označení CE, zaručuje, že produkty splňují standardy kvality a bezpečnosti požadované dle předpisů o produktech. Technické listy a prohlášení o vlastnostech poskytované s těmito typy výrobků umožňují zákazníkovi posoudit a vybrat nejlepší technické řešení v závislosti na potřebách a požadavcích instalace.

Hořlavost

Celistvý panel z jediného materiálu, vnější látky a zvuku-pohlcujícího vnitřního materiálu nese ocenění „Italská kategorie 1“ a „Evropská kategorie B-s2, d0“ za reakce na požár. Testy byly prováděny na dokončených panelech, poskládaných ze zvuku-pohlcujících materiálů, čalouněných na obou stranách podle požadovaných předpisů. Tento typ produktu nevede k testování čalounění a samostatného polstrování.

Oboustrannost

Panely mají stejné estetické, akustické a funkční charakteristiky na obou stranách.

Extrémní podmínky

Pro simulaci vlivu ročních období na vnitřní prostředí se panely technologie Snowsound podrobují cyklu extrémních povětrnostních podmínek, podle normy ISO 9142 v klimatické komoře při teplotě -20°C (-4°F) do +70°C (+158°F) a vlhkosti až 90%.

Lehké a tenké

Technologie Snowsound vytváří tenké, přesto velmi odolné, lehké a skvěle manipulovatelné panely, v průměru 3,4 kg/m2.

Povrch a údržba

Odlišná hustota technologie Snowsound nejen využívá akustického výkonu panelů, ale také vytváří silnou ochranu povrchu, která dělá panel robustnějším a stává se méně náchylným k poškození, poškrábání, roztrhání či jinému poškození typickému pro porézní nebo vláknité materiály. Bezešvý materiál lze snadno vyčistit vhodnými čisticími prostředky. Nepřítomnost vzdušného prostoru či dutiny mezi látkou a zvuku-pohlcujícím materiálem výrazně snižuje nashromáždění prachu, pylu nebo napadení hmyzem.

100% zvuk-pohlcující

Bezrámová konstrukce dává akustickým panelům technologie Snowsound zcela zvukově absorbující povrch. Celý povrch působí jako akustická korekce; žádný jiný materiál nepředstavuje takovou zvuk-pohlcující obranu nebo obranu proti odrážejícím se částem zvuku.

Hygiena a údržba

Absence vzdušného prostoru nebo dutiny mezi látkou a zvuk-pohlcujícím materiálem výrazně snižuje hromadění prachu, pylu nebo možnost napadení hmyzem. Bezešvý povrch akustického panelu lze lehce vyčistit vhodnými detergenty.
Kompletní produktovou řadu akustických panelů a paravánů technologie Snowsound naleznete zde.
50kalo-2 11765_mitesco-supp-17 13912_mitesco-12 15941_mitesco_37 16666_mitesco-supp-3 19222_mitesco-supp-18 27744_mitesco-supp-25 27903_mitesco-supp-23 28022_mitesco_supp_8 28645_mitesco-supp-5 29848_mitesco-9 30534_mitesco_39 33261_mitesco-7 35203_mitesco-supp-28 37167_mitesco-3 (1) 44254_mitesco-10 40145_mitesco-supp-31 50749_mitesco-5 54986_mitesco-supp-26 58673_mitesco-supp-24 85375_mitesco-4 47584_mitesco_supp-19 78256_mitesco_supp_1 bistrot-therme-merano-1 fresco-milano-2 mitesco-18 16749_flap-9 23972_flap_supp_15 27933_flap-supp-7 29480_flap-10 40831_flap-supp-5 44185_flap 45964_flap-4 46524_flap-supp-2 48866_flap-2 49810_flap-8 79872_flap-7 68712_flap-supp-8 96016_flap_supp-12 93038_flap-3 flap_29 flap-22 flap-14 flap-23 flap-21 11589_pli_1 16275_pli_2 22926_pli_4 31032_pli_5 32504_pli_6 43186_corista-1 55046_corista-4 75883_corista-2 79958_corista-3 89757_corista_7 98872_corista-5 21357_baffle_6 87096_baffle_5 98580_baffle_8 72261_baffle_7 59607_president_5 40135_president_7 77036_president_10 69660_president_9 40372_tra_1 41332_tra_3 88660_tra_5 24953_tra_4
Úvodní stránka   Novinky   akustické panely a paravány technologie Snowsound